Spånga

   
         
   

Huvudgård: Heda
1/32 Mtl

Sist skrivna var på torpet var Karl Otto Herman Karlsson med familjen. De flyttade 1965-10-01 till Rumma 1:43, Stångeland.

   
         
         
             
      Åter till torp