Sjöberget

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna var Anders Petter Sjöberg (Nilsson) (f. 1803 11/8) Han flyttade 1884 till dottern Johanna Maria Trybom f. Sjöberg i Peterslund, Ullevi. Hans hustru Brita Maja f. Nilsson (f. 1798 16/11) dog 1883 11/1

De uppgifter som har gått att få fram om Sjöberget är att en man Anders Petter Sjöberg och hans hustru Britta Maja har bott här. Anders Petter var född 1803 och hans hustru 1798. År 1883 avled Britta Maja och följande år 1884 flyttade Anders Petter till dottern Johanna Maria Trybom i Petterslund under Ullevi, där han avlider år 1886. Dottern Johanna Maria Trybom i Petterslund dog år 1887, hon hade i sin tur en dotter, Anna Maria Trybom som samma år flyttade till Back.

Sjöberget som låg i sluttning väster om Heda utmed gamla landsvägen till Hallingeberg, har fått ge namn åt en del saker i grannskapet, således kallades backarna på landsvägen för Sjöbergsbackarna, en källa som låg i skogskanten invid gärdet väster om torpet kallades för Sjöbergskällan. Denna källa som fanns kvar ända tills för några år sedan, var så märklig så tillsvida att den aldrig sinade hur torrt det än var och hur mycket vatten man än tog där. Källan var inte djupare än en meter och hade ett otroligt klart och fint vatten, och när alla andra källor och brunnar i torpen runt omkring i Hedaområdet sinade bar och körde man vatten från Sjöbergskällan. Invid gamla landsvägen som gick bakom gamla prästgården vid Ernberg växte det en konstig "Martall" och intill den låg en stor flat sten, den kallades för Sjöbergs säng eftersom Anders Petter brukade sitta eller ligga och vila sg på den när han varit till Gamleby i något ärende. Omedelbart nedanför Sjöberget fanns tidigare en mindre göl som hette Knarrflogen men som hos ortsbefolkningen kallades för Knarken. Den dikades ut någon gång på 1950-talet och numera finns det bara ett mindre vattenspegel där under tidiga vårar. Längre ner på hopmarken mellan Knarken och gärdena mot Heda lär det förr i världen ha funnits en Hälsokälla dit folk kom och drack brunn.

En man som gick under namnet "Brasiljanaren" lär ha bott i Sjöberget i början av 1900-talet, han arbetade hos Anton Pettersson i Bäcken, och lär ha brunnit inne vid en brand i ett gammalt gårdshus i Bäcken brann upp.

   
         
         
      Åter till torp