Sjöshult 1

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna på torpet var Kajsa Lisa Jonsdotter (f. 1837 16/1) och Anna Matilda Johansdotter (f. 1867 15/7). De flyttade till ålderdomshemmet år 1910.

Enligt anteckning i församlingsboken revs torpet 1916.

   
         
         
             
      Åter till torp