Sjöshult 2

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna på torpet var Sven August Andersson (f. 1867 24/9 och hans hustru Hulda Sofia f. Nilsdotter (f. 1866 13/10). Sven dog 1943 4/10 och Hulda 1944 13/1.

   
         
         
             
      Åter till torp