Stenserum

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna på torpet var Oskar Edvin Andersson och hans hustru Vera Gunborg Linnéa f. Vidal. De flyttade till Stora Risdal 1950 6/11.

Redskap från Stenserum skänkt till Gamlebys Hembygdsförening av Ströms dödsbo, Heda. Boden uppföd på Myrkullen.

   
         
         
      Åter till torp