Svealund 1

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna var på torpet var Erik Alfred Johansson (f. 1866 22/7) i Lofta och hans hustru Charlotta Maria f. Karlsdotter (f. 1879 26/4) i Gamleby, samt deras sju barn. De flyttade 1911 till Qvisterum, Rumma.

Enligt anteckningar i församlingsboken revs stugan 1913.

Vid efterforskningar i kyrkböckerna framkommer det att Arbetaren Anders Jansson född den 21/1 1816 tillsammans med sin hustru Anna Maja Erasmidotter född den 13/9 1815 har bott i Svealund.

Anders Jansson dog den 24/9 1897, hustrun Anna Maja bodde dock kvar tills den 24/10 1898. Vart hon flyttade är dock okänt.

Från den 24/10 1896 till den 17/11 1897 bodde här också arbetaren Karl Johan Fredrik Jansson, vilken var född den 24/9 1867.

Efter det att Anna Maja flyttat 1898 stod torpet tydligen obebott till den 21/5 1900 då Gustav Adolf Karlsson med familj flyttade in. Familjen bestod av Gustav Adolf Karlsson (f. 25/11 1871) hans hustru Anna Charlotta f. Johansson född den 25/4 1877 och deras fyra barn, nämligen Gunhild Anna Cecilia (f. 21/11 1895) Gustav Axel Gunnar (f. 18/8 1897), Gerda Ingeborg Elisabet (f. 24/12 1899) och Karl Erik Folke (f. 24/9 1901. Familjen flyttade sedan från Svealund den 24/10 1903.

Den 1/10 1905 flyttar så Karl Johan Johansson och hans hustru Emma Charlotta f. Lindgren in i Svealund. Karl Johan föddes den 2/2 1839 och Emma Charlotta var född den 1/3 1839. Dessa flyttade dock redan året därefter alltså 1906.

Mellan åren 1909 och 1911 bodde hamnarbetaren Erik Alfred Johansson med fru och åtta barn här i Svealund. Erik Alfred Johansson var född 22/7 1866, hans hustru Charlotta Maria Karlsson föddes 26/4 1879. Deras åtta barn var Märta Maria (f. 11/5 1901), Erik Alfred Hilding (f. 28/5 1903), Inger Maria (f. 21/11 1904), Nils Fränkel (f. 19/12 1905), Yngve Erik Linné (f. 5/9 1907), Erik Östen Malte 8f. 29711 1908), fostersonen Gustav Erik Valdemarin flyttade 1909 och Erik Alf Börje (f. 2/4 1910).

Erik Alfred Johansson var en välkänd person i Gamleby och gick i folkmun allmänt under namnet Alfred Reinholt, troligen hette hans far Reinhold i förnamn. Han hade även en bror som gick under namnet "Jocke Buller" som också arbetade vid hamnen. Även Alfreds söner, Hilding, Fränkel och Malte arbetade i Hamnen. Sonen Yngve är känd som Gamlebys siste häståkare, eftersom han bl.a. fraktade gods med häst och vagn till olika företag i Gamleby. Han bor numera i en pensionärslägenhet i Gamleby med sin broder Fränkel.

   
         
         
      Åter till torp