Svealund 2

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga (Sveden)
Svealund II = Högsby

Sist skrivna var på torpet var Karl Axel Herman Ragnar Karlsson och hans hustru Dagmar. De flyttade 1966 9/11 till Gamleby.

Högsby byggdes av stenhuggaren axel Fredrik Karlsson född 30/6 1838, och hans hustru Emma Charlotta född Eriksdotter. Emma Charlotta var född 576 1839 och hon konfirmerades i Vimmerby 1854. Den 19/10 1869 gifte hon sg med Axel Fredrik. 1878 började de bygga högsby, de började med den lilla kammaren. Under byggnationen bodde de i en riskoja invid den stora stenen vid muren. Nästa etap blev köket och därefter stora rummet. Sedan fortsatte de att bygga på övervåningen. Helt färdigt i sitt nuvarande skick blev Högsby år 1891.

Axel och Emma hade följande barn: Emma Maria (f. 1861), Selma Maria (f. 1866), Axel Herrman (f. 1869), Hilda Charlotta (f. 1872), Linda (f. 10/10 1875), Susanna (f. 1878) Anna Viktoria (f. 11/9 1882).

Högsby låg på Verner Anderssons gårds ägor i Heda och tomten arenderades för en summa av 12:- per år.

1932 eller 1937 köpte Ragnar och Dagmar Karlsson Hösby, Ragnar var son till Linda Johansson i Sandhem som i sin tur var dotter till Axel och Emma Karlsson i Hösby. Ragnar Karlsson var möbelsnickare men arbetade även under en tid vid Holms varv i Gamleby. Under somrarna höll inte brunnen vatten, utan dom fick bära vatten från Sjöbergskällan invid Sjöberget. Ragnars mormor köpte under många år mjölk från granntorp som hette Karlslund, och låg cirka 400 meter norväst om Högsby, och där dom hade ett par kor.

1973 köpte Ingela Manfred, Astvall och hennes man Conny Astvall Högsby, och friköpte då även tomten, nu av Erik Andersson i Heda. Ingela är dotter till Ingeborg Manfred född Johansson bördig från Sandhem, där hon var dotter till Axel och Linda Johansson i Axels andra äktenskap. Linda Johansson var således Ingela Manfred/Astvalls mormor. Ingela var som barn mycket i Högsby om somrarna hos sin morbror Ragnar Karlsson.

Uppgifterna är till stor del tagna från Emma Charlotta Eriksdotters konfirmationsbibel, som sedan gått i arv till dotter Selma Maria och därefter till Ingeborg Manfred i Almvik, och vid hennes död 1992 ärvdes den i sin tur av Ingela Manfred/Astvall i Ankarsrum.

   
         
         
             
      Åter till torp