Tjuserum

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skrivna på torpet var Gustaf Martin Ivar Malm (f. 1877 28/1). Tillsammans med sin hustru och son och dotter flyttade de 1937 till Änghagen, Rödja.

   
         
         
      Åter till torp