Berget

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Ursprungligen båtsmanstorp, sedan dagsverkestorp

Johan Lustig från torpet Berget, var en av de sex båtsmän i Gamleby socken som blev borta i ryska kriger 1788-1790

   
         
         
             
      Åter till torp