Lilla Dämkärr

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Torp

Sist skriven på torpet var Petter Johan Nilsson och hans hustru Klara Matilda, dottern Justina Martin Elisabet. Flyttar 1938 till Gärdevi, Röja.

   
         
         
             
      Åter till torp