Getterum

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Torp

Sist skriven på torpet var Augusta Maria Gustafsdotter (f. 1849). Flyttar 1919 till Ekslund, Rödja.

   
         
         
      Åter till torp