Nytorp

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Backstuga

Sist skriven på torpet var skomakaren Karl Gustaf Pihl. Han flyttade 1920 till. Äges av L:a Svensbo enligt anteckningar i församlingsboken 1916-1926.

   
         
         
             
      Åter till torp