Rosendal

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Torp

Sist skriven på torpet var Ernst Julius Axel Hultman och hans hustru Jenny Maria Viktoria. Hustrun avled 1968.

   
         
         
             
      Åter till torp