Lilla Smedstorpet

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Båtmanstorp nr 67

Sist skriven på torpet var Hans Petter Jensen och hans hustru Ebba som avled 1960. Hans flyttade 1962 till Västervik. Karl Ferdinand Andersson flyttade till Ludvigsborg.

Torpet kallas också för Skvalbäcken (?)

Tjust Båtsmanskompani.

Båtsman: Rotegårdar Mantal
Nr 67 Törnbuske Häckenstad nr 1 1 Ord
Torp 1/2
Reserv:Namn lika med 
ordinariens
Krejstad 1 förd.
Kärrebo nr 1 1/2
Dynestad i Lofta med rå 1=4

Manskap:

1719 Johan Törnbuske, 20 år, Avsked 1752.
1752 Mattias Törnbuske, 21 år. Borta med rå och rör i ryska kriget.
1790 Måns Törnbuske, 24 år. Avsked 1808
1809 Olof Törnbuske, 20 år. Död den 28 februari 1824.
1824 Lars Törnbuske, 23 år. Avsked 1829
1829 Nicklas Törnbuske, 25 år. Avskedad för sjuklighet 1842
1842 Anders Törnbuske, 23 år. Avsked för bröstlidande 1862
1863 Jonas Alfred Törnbuske, 29 år. Eldare. Avsked för sjuklighet den 2 juni 1887. Redligen och väl skickat.
Vakant.

   
         
         
             
      Åter till torp