Lilla Svensbo

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Torp

Sist skriven på torpet 1977 var Tore Gunnar Svensson och hans hustru Anna Veta Ingeborg.

   
         
         
             
      Åter till torp