Stora Svensbo

   
         
   

Huvudgård: Häckenstad
Torp

Gustaf Albert Johansson och hans hustru flyttar 1967 till Högkulla.

   
         
         
             
      Åter till torp