Back

   
         
   

Huvudgård: Härstad
Båtmanstorp nr 66

Rote nr 66 Rotegårdar Mantal
Båtsman: Heda nr 1 1/2 förd.
Nr 66 Stagsegel Rödja nr 2 1/2
Torp: Back Synestad nr 2 1/4
Mältorpet 1/8
Reserv: Härstad nr 1 1 ord.
Besan (?) Brånesta 1/2
Ramgärde, Hallingeberg 1/2
Måsbotorp 1/8 = 3 1/2

Manskap:

1724 Johan Utter, 18 år. Avsked 1744.
1744 Anders Stagsegel, 22 år. Avsked 1766 för styvhet i vänstra fotleden.
1766 Jon Stagsegel, 20 år. Borta i ryska kriget 1789.
1789 Måns Stagsegel, 26 år. Borta under finska kriget 1808.
1808 Johan Stagsegel, 19 år. Korpral 1827. Avsked 1835.
1835 Johan Stagsegel, 23 år. Avsked den 10 februari 1852.
1852 Lars Herrstad, 20 år. (namnet ändrat 1852) Avsked den 31 maj 1886.
1886 Carl-Johan Sjöblom 23 år. (namnet ändrat 1886) Avsked den 10 juli 1895
Vakant.

   
         
         
      Åter till torp