Brevik

   
         
   

Huvudgård: Casimirsborg
Arbetarebostad

Sist skriven här var trädgårdsarbetaren Johan Anton Nilsson med hustru och dotter. Flyttade 1937 till Lofta.

   
         
         
             
      Åter till torp