Borgen-Logehuset

   
         
   

Huvudgård: Casimirsborg

Först skriven här var F. torparen Karl Otto Reinhold Isaksson, som flyttade hit från Svederna 1905.

   
         
         
             
             
             
      Åter till torp