Gamla Börsnäs

   
         
   

Huvudgård: Casimirsborg
Backstuga

Sist skriven här var Johan Alfred Isaksson - fattighjon. Han flyttar 1907 till Kärr under Börslekärr.

   
         
         
             
      Åter till torp