Hagen

   
         
   

Huvudgård: Casimirsborg
Torp

Sist skriven här var lantarbetaren Karl Axel Larsson. Han flyttar 1937 till Ukna.

   
         
         
             
      Åter till torp