Skolhuset

   
         
   

Huvudgård: Casimirsborg

Först skriven här var fröken Ragnhild Ström. Hon flyttade hit från Heda 1912. Hon var Folkskollärare. Samma år kom småskollärarinnan Hedvig Eriksson.

   
         
         
             
      Åter till torp