Boda 1

   
         
   

Huvudgård: Löckerum
Utjord

Överföres till Överum nyåret 1931.

   
         
         
             
      Åter till torp