Boda 3

   
         
   

Huvudgård: Löckerum
Utjord

Överföres till Överum nyåret 1931.

   
         
         
      Åter till torp