Karlsborg eller Gropen

   
         
   

Huvudgård: Löckerum
Lägenhet

Sist skriven i Gamleby församling var Johan Arvid Johansson med familjen. Överfördes till Överum
1931.

   
         
         
             
      Åter till torp