Gränsen

   
         
   

Huvudgård: Löckerum

Sist skriven i Gamleby församling var August Stefanus Karlsson. Överfördes till Överum 1931.

   
         
         
             
      Åter till torp