Lugnet

   
         
   

Huvudgård: Löckerum
Backstuga

Sist skriven på torpet var skomakaren Kristian Andersson, änkling 1909. Han flyttade till Björklund, Sothem 1911.

   
         
         
             
      Åter till torp