Båtmanstorpet

   
         
   

Huvudgård: Måsebo
Båtsmanstorp nr 68

Båtman: Rotegårdar Mantal
Nr 68, Hid, Qvist Mossebo m rå och rör 1 Ord
Häckenstad nr 2 5/8
Reserv: Svinhult m rå och rör 1/2
Hjort Böljerum, Gladhammar 1 förd
Åldersbäck, Gladhammar 1

Manskap:

1735 Anders Hind, 26 år. Död på roten den 23 april 1740
1740 Abraham Hind, 22 år. Borta i ryska kriget 1742
1743 Johan Hind. Död på galjoten Carlshamn den 11 augusti 1754
1755 Per Hind, 27 år. Död den 24 augusti 1758 i Pommerska kriget.
1759 Erik Hind, 29 år. Ersatt under ryska kriget 1789
1789 Anders Hind, 20 år. Avsked 1803
1803 Anders Hind, 23 år. Avsked för ålder 1837, 57 år. 34 tjänsteår.
1837 Gustav Hind, 28 år. Avsked den 4 augusti 1849
1850 Jaen Hind, 20 år (1852 namnet ändrat till Qvist) Avsked på egen begäran 1862
1863 Olof Qvist, 32 år. Avsked för ljumskbråck 1877
1877 Carl Verner Qvist. Död den 18 september 1881
1881 Petter Emil Qvist, 18 år. Avsked den 2 februari 1885. Deltog i Vanadis världsomsegling
1883-1885. Rymde under resan.
1885 Gustaf Qvist, 20 år. Avsked den 14 februari 1890

   
         
         
      Åter till torp