Skälsbo, Berget - Båtsmanstorpet

   
         
   

Huvudgård: Ramstad
Båtsmanstorp nr 65

Ur Helmer Ingbrand: Tjust Båtsmanskompani

Rote nr 65  Rotegårdar Mantal
Båtsman Ramstad nr 1-2 2 ord.
Nr. 65 Lustig, Lo Ramshult 1/4
Torp: Skälsbo Berget Löckerum nr 2 1/4
Reserv: Lickman Kärrebo nr 2 1/4 förd.
Klev 1/4
Ullevi nr 6 1/2=3/2

Manskap:

1716 Daniel Lustig, 18 år. Avsked 1740 för kylda fötter så tårna är alldeles borta, samt ofärdig i
högra handen.
1740 Nils Lustig, 28 år. Borta i ryska kriget 1741-1742
1744 Anders Lustig, 17 år. Avsked 1776.
1776 Johan Lustig, 26 år. Borta i ryska kriget 1788.
1788 Jonas Lustig, 33 år. Avsked 1808.
1808 Anders Lustig, 37 år. Avsked 1817.
1817 Jan Lustig,24 år ( 1822 namnet ändrat till Lo). Död den 31 augusti 1853, 60 år gammal, 36 tjänsteår.
1853 Anders Lo, 24 år. Avsked för ålder 1887, 58 år, 34 tjänsteår. Redligen sig skickat.
Vakant

Torpet Berget blev så småningom dagsverkstorp under Häckenstad

   
         
         
             
      Åter till torp