Brånfall 1

   
         
   

Huvudgård: Rumma
Backstuga

Sist skriven på torpet var Greta Maria Svensson. Hon avled 1974.

   
         
         
             
      Åter til torp