Stora Jansbo

   
         
   

Huvudgård: Rumma
Torp

Sist skriven på torpet var Edvin Ragnar Svensson och hans hustru. De flyttade 1966 till Gamleby.

   
         
         
             
      Åter till torp