Qvisterum

   
         
   

Huvudgård: Rumma
Backstuga

Sist skriven på torpet 1977 var Judit Adersson f. Ståhl. Hon var änka efter Axel Andersson.

   
         
         
      Åter till torp