Skarpetorp

   
         
   

Huvudgård: Rumma
Backstuga

Sist skriven var Nils Oskar Karlsson son dog 1965. Änkan Märta Vikoria flyttade 1965 till Pensionärshemmet.

   
         
         
      Åter till torp