Vestralund

   
         
   

Huvudgård: Rumma
Backstuga

Sist skriven var Ebba Cecilia Johansson f. Pettersson. Hon flyttade från huset 1975.

   
         
         
      Åter till torp