Södra Björndalen

   
         
    Södra Björndalen
Huvudgård: Rummelsrum
   
         
    Foto    
             
             
             
      Åter till torp