Ekslund

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga

I församlingsboken 1939-1949 ädras namnet på fastigheten till Eke.

   
         
         
      Åter till torp