Sjöände 1

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga nr 1

År 1978 var Åke Gunnar Holmberg med familj skriven på torpet.

   
         
         
             
      Åter till torp