Hagerum

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Lägenhet

Nu skriven i lägenheten (1978) är målaren Karl Holger Pettersson och hans hustru Ingberitt Barbro Krstina född Svensson.

   
         
         
      Åter till torp