Långsamma

   
   

Namnet fick torpet på grund av den dryga backen man hade att passera på vägen upp mot
Himmelsrum och Fästad.

Huvudgård: Rödja
Knekttorp. Ryttaretorp nr 124, Tjust Companie, Östgöta Cawallerie. byggt 1680-90.
Rödjaryttarens namn var Rolf.
Sista ryttaren Rolf tar avsked c:a 1900 då indelningsverket börjar gå mot sitt slut. Sist skriven på torpet var korpral Sigfrid Andersson (f. 1888) och hans hustru. De flyttade 1917 till Nacka i
Stockholm. Torpet skiftades mellan hemmanen, utom en liten plan med själva stugan som Albert Karlsson hyrde och sedan köpte 1922. Han rev sedan stugan och flyttade den till en tomt mellan
Rödja och Stångeland. Lägenheten kallas nu Tallbacken.

   
         
   
   
             
     
Knekttorpet är beläget strax före Himmelsrum.
     
     
I förgrunden ses Rödja kvarn och uppe i backen i bakgrunden syns
     
     
gaveln på torpets bostadshus. Vid den här tiden fungerade det inte längre som soldattorp utan var
     
     
nu endast ett bostadshus. Fram till början av 1950-talet gick vägen till Himmelsrum runt åkern
     
     
vi ser och passerade således torpet. Torpets ladugård var vid det här laget, när bilden togs, riven
     
     
men hade legat inom den utbuktning i åkern som syns snett till höger ovanför ekipaget som harvar
     
     
åkern . Ladugårdsgrunden fanns kvar ända fram till 1959 då den täcktes över av fyllmassor i
     
     
samband med att Himmelsrumsvägen förbättrades.
     
             
      Bilden är tagen av komminister Henning Dahlberg från Lofta år 1907 eller 1908.      
             
      Åter till torp      
             
      Tillbaka till nyheter