Mälsbo

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga

1978 skriven på torpet är Stig Urban Pettersson och Maj Inger Harriet Edmark.

   
         
         
      Åter till torp