Rödja Qvarn

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga

År 1978 var Frida Wessman och sonen Bo Axel Lennart Wessman skrivna här.

   
         
   
   
             
     
Rödja Kvarn syns längst fram i bilden, som är tagen av komminister Henning Dahlberg i Lofta år 1907 eller 1908. Torpet Långsamma syns uppe i skogen.
     
             
      Åter till torp      
             
      Tillbaka till nyheter