Sjöände 2

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga nr 2

Sist skriven på torpet var Artur Eugen Karlsson (f. 1891) i Ukna och hans hustru ingeborg Johanna
född Andersson (f. 1896) De flyttade till Lofta 1925.

   
         
         
      Åter till torp