Skönero

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga

Skrivna här 1978 var Hedvig Ingeborg Karlsson f. Nilsson.

   
         
         
             
      Åter till torp