Sofielund

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Lägenhet

Nu skriven i lägenheten (1978) Karl Gunnar Gustafsson (f. 1900-02-11) och hans hustru och deras
två söner.

   
         
         
      Åter till torp