Sveaborg 1

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga nr 1

Sist skrivna här var syskonen Karin, Sven Gottfrid och Karl Gustaf Danielsson. Sven Gottfrid dog
1973 och Karin och Karl Gustaf flyttade till sjukhem 1974.

   
         
         
      Åter till torp