Sveaborg 2

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga nr 2

Sist skrivna här var Maria Charlotta Johansson och Karl Arthur Emanuel. Maria dog 1963 och Karl
dog 1959.

   
         
         
      Åter till torp