Sveaborg 3

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Lägenhet

Nu skrivna i lägenheten (1987) är Jan Gunnar Benny Nilsson med sin familj.

   
         
         
      Åter till torp