Uttertorpet

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga

Enligt Husförhörslängd 1800 var det torpet under Gunnerstad.

   
         
         
      Åter till torp