Wettersborg

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Backstuga

Sist skriven här var pigan Gustafa Leontina Jönsdotter (f. 1839-20-20) i Gamleby. Hon dog den
30/3 1917.

   
         
         
      Åter till torp