Änghagen

   
         
   

Huvudgård: Rödja
Förpantningslägenhet

Sist skriven här var jordbruks arbetaren Karl Verner Karlsson. Han flyttade 1956 till Erneborg.

   
         
         
      Åter till torp